سفارش تبلیغ
صبا

کاشت حلزون

 

 

کاشت  حلزون  

شنوائی طبیعی چییست؟

اختلال شنوایی چگونه است؟

دستگاه کاشت حلزون شنوایی چگونه کار می کند؟

چه افرادی می توانند از این دستگاه بهره مند شوند؟

ارزیابی گوش

و اما در مورد عمل جراحی

آیا بعد ازعمل مراقبت و آموزشهای خاصی وجود دارد؟

من چه انتظاراتی می توانم از کاشت حلزون شنوایی داشته باشم؟

هزینه انجام عمل جراحی کاشت حلزون چقدر است؟

Cochlear implant
 

    کاشت  حلزون                  
دستگاه کاشت حلزون شنوایی یک دستگاه الکترونیکی است که بخشی از شنوایی را به افراد نا شنوا برمی گرداند. این دستگاه توسط عمل جراحی در گوش داخلی گذاشته میشود و توسط دستگاهی که خارج از گوش قرار می گیرد فعال میشود. برخلاف سمعک، این دستگاه صدا را بلند تر و آشکار تر نمی کند. در عوض دستگاه بدون نیاز به قسمتهای آسیب دیده سیستم شنوایی مستقیماً عصب شنوایی را تحریک میکند و به اشخاصی که ناشنوائی شدیدی دارند اجازه میدهد که اصوات را دریافت کنند.

 


شنوائی طبیعی چییست؟                                                                                        


گوش شما از سه بخش تشکیل شده که نقشی حیاتی در شنیدن ایفا میکنند : گوش خارجی، گوش میانی وگوش داخلی

شنوائی هدایتی: صوت از مجرای گوش خارجی گذشته و باعث لرزش پرده گوش میشود. 3 استخوان کوچک در گوش میانی این لرزش را از پرده گوش به بخش حلزونی گوش در گوش داخلی هدایت می کنند
شنوائی حسی- عصبی: وقتی سه استخوان کوچک حرکت میکنند، امواجی در مایع مجرای حلزونی بوجود می آورند و این امواج بیش از 17000 سلول ظریف شنوائی (سلولهای مویی) را تحریک میکنند. حرکت این سلولهای مویی باعث تولید یک جریان الکتریکی در عصب شنوایی می شود. این جریان از طریق ارتباطاتی تا مناطق شنوایی مغز رسیده و در آنجا به صورت صوت شناخته می شود
 اختلال شنوایی چگونه است؟


اگر شما بیماری یا انسدادی د رگوش خارجی یا میانی داشته باشید، ممکن است شنوائی هدایتی شما آسیب ببیند که عمدتا درمانهای دارویی و جراحی میتوانند این مورد را رفع کننداما مشکل گوش داخلی میتواند باعث آسیب شنوائی حسی- عصبی شده و ناشنوائی عصبی ایجاد کند. در این حالت اکثر سلولهای مویی آسیب می بینند و عملکردی ندارنداگر چه بسیاری از رشته های اعصاب شنوایی ممکن است سالم مانده و امواج الکتریکی را به مغز انتقال بدهند ولی این رشته های بعلت آسیب سلولهای مویی بدون پاسخ هستند. بدلیل اینکه در ضایعه شنوایی حسی- عصبی شدیدامکان بهبودی با دارو وجود ندارد این ضایعه فقط با کاشت حلزون شنوایی قابل درمان می باشد

 


دستگاه کاشت حلزون شنوایی چگونه کار می کند؟
                                                                            

دستگاه کاشت حلزون شنوایی بدون استفاده ازسلولهای مویی آسیب دیده صحبتها و صداهای محیطی را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل کرده و این امواج را به عصب شنوایی می فرستداین سیستم تشکیل شده از یک وسیله الکترونیکی کوچک که توسط عمل جراحی در زیر پوست و پشت گوش قرار می گیرد ویک پردازنده گویایی که معمولاً خارج از گوشبر روی کمربند یا داخل جیب گذاشته میشود.اغلب یک میکروفون برای دریافت اصوات در خارج از بدن قرار و پشت گوش نصب می شود. پردازنده گویایی صداها را بهسیگنالهای الکتریکی مشخصی تبدیل می کند. این کدها از طریق سیم نازکی به سمت بالا و به وسیله های نصب شده در پشت گوش انتقال می یابد و بصورت امواجرادیویی از پوست گذشته و به الکترودهای کاشته شده در حلزون شنوایی می رسد. سیگنالهای دریافتی توسط الکترودها، رشته های عصبی شنوایی را تحریک می کنندتا اطلاعات را به مغز فرستاده و در آنجا به صورت صداهای معنی دار، تفسیرومعنی می شوند
ادامه مطالب
 


کلینیک توانبخشی ولیعصر

 

 

 

 کلینیک توانبخشی ولیعصر

      برای اولین بار در کرج بزرگ  استفاده از بیو فید بک

    در  درمان انواع  اختلالات جسمی - ذهنی -حرکتی

      د رمان انواع اختلالات گفتاری بزرگسالان و کودکان

      سکته مغزی - فلج مغزی - لکنت - ناشنوایی - کم شنوایی

     کم توانی ذهنی و درمان اختلالات یادگیری و اوتیسم

      تعیین بهره هوشی و آماده سازی برای تست

             با تعیین وقت قبلی            4428056-0261

          همراه      09121623463       کرج  - رجایی شهر  

 


پایگاه اطلاع رسانی گفتار توان گستر

 

پایگاه اطلاع رسانی گفتار توان گستر


پایگاه اطلاع رسانی گفتار توان گستر

 

پایگاه اطلاع رسانی گفتار توان گستر